Kritisch GroenLinks


Nieuwsbrief nummer 2
14 september, 2007, 5:34 pm
Filed under: Geen categorie

Reactie Partijbestuur op het rapport van Ojik is teleurstellend

Op 23 augustus is de reactie van het Partijbestuur verschenen op het rapport van de commissie Van Ojik. In deze reactie, getiteld ‘over voorzetten en scoren’ probeert het partijbestuur vooral de kool en de geit te sparen. Zo wordt wel ingestemd met de conclusie van de commissie Van Ojik dat het debat over ‘de sociale kwestie’ rommelig is verlopen, maar gaat het niet in op de opvatting van de commissie Van Ojik dat de omstreden voorstellen ‘onvoldoende geworteld’ zijn in de partij, dat ‘de sociale kwestie voor de kiezer een belangrijk stemmotief is’ en ‘dat draagvlak voor sociale standpunten een belangrijke voorwaarde voor electoraal succes is’. En juist dáár richt zich ook de kritiek op: de omstreden voorstellen (verkorting WW en versoepeling ontslagrecht) zijn onvoldoende geworteld in de partij en worden niet gesteund door het (potentiële) electoraat van GroenLinks.

Het partijbestuur weigert ook toe te geven dat het imago van GroenLinks problematisch is voor het winnen van linkse en groene kiezers en dat de ‘versmalling’ van het electoraat wordt veroorzaakt door een combinatie van niet-aansprekende standpunten en het focussen op door Motivaction gedefinieerde groepen (‘kosmopolieten’, ‘hedonisten’).

Teleurstellend is dat de goede voorstellen van de commissie Van Ojik m.b.t. de partijorganisatie niet echt worden omarmd. Zo wil het partijbestuur niet een grotere verantwoordelijkheid nemen voor het inhoudelijke debat, de strategische positie en de campagnematige vertaling ervan.

Tot zover slechts enkele kanttekeningen.

De partijraad vergadert op 8 september a.s. over het rapport van de commissie Van Ojik en de reactie van het partijbestuur. Hopelijk volgt de partijraad het advies van de commissie Van Ojik op en stapt ze af van het vraag-en-antwoord-spel, maar gaat ze het inhoudelijke debat aan.

Zie hier voor de volledige reactie van het partijbestuur (en het rapport van de commissie Van Ojik ‘Scoren in de linker bovenhoek’).

15 en 16 september: Discussie in de tent!

In het weekend van 15 en 16 september organiseert GroenLinks in Leersum Discussie in de tent! Er is een afwisselend programma met veel ruimte voor debat over de toekomst van GroenLinks. Alle informatie is te vinden op http://www.groenlinks.nl/toekomst/debatweekend

Wij roepen alle kritische GroenLinksers op actief deel te nemen aan dit weekend. Het Manifest van kritisch GroenLinks en het rapport van de commissie Van Ojik (zie links hierboven) leveren genoeg stof voor een kritische inbreng!

Houdt de stelling van Karel nr 1!

Onderdeel van het debatweekend in een stellingenwedstrijd die nu al gaande is op de website van GroenLinks. Iedereen kan stellingen indienen én 10 stemmen uitbrengen op één of meer stellingen. Aan kop gaat de stelling van kritisch GroenLinkser Karel van Broekhoven:

GL is een heilloze weg ingeslagen door het radicale gezicht te verbergen en de kiezer een D66-achtig gezicht te tonen. Daarmee is GL de traditionele linkse kiezer kwijtgeraakt terwijl nieuwe kiezers in het centrum schaars zijn. GL heeft daarmee de verrechtsing in Nederland gesteund en zichzelf verzwakt. Een radicaal Links en Groen geluid is de enige optie voor herstel.

Surf naar de stellingenwedstrijd en houdt de stelling van Karel op kop!

Noteer vast in je agenda: zaterdag 27 oktober 2007: Hoe multicultureel is GroenLinks?

De volgende Kritisch GroenLinks-bijeenkomst is op 27 oktober in Rotterdam en heeft als thema ‘Hoe multicultureel is GroenLinks?’ Noteer vast in je agenda. Houd de volgende nieuwsbrief inde gaten voor meer informatie!

Wil je deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Stuur een mail naar: kritischgroenlinks@gmail.com

Advertenties


Witte bijeenkomst in Rotterdam
22 mei, 2007, 8:55 pm
Filed under: Manifest "Discussieer en beslis mee!"

Eerste opvaller bij de regio bijeenkomst op 12 mei in Rotterdam: Heel erg witte bijeenkomst, behoorlijk wat mensen. Het leek goed georganiseerd, met allemaal tafeltjes van 5-6 personen en een rondje verzitten naar andere tafel, werd per tafel punten geinventariseerd. Lees verder